• Онцлох үзүүлэлтүүд
  • Өндрийн мэдээллийг богино хугацаанд өндөр нарийвчлалтай гаргана.
  • Алдааг засах, тооцооллын тасалдлыг бууруулна.
  • Төхөөрөмжнөөс удирдлага руу датаг хялбархан дамжуулна.
  • Хэмжилтийн талбайд эзлэх зай 30см.
  • Автомат нивелирдлэгээс 60% хурдан.

 • Trimble® DiNi® тоон нивелир нь өндрийн тоон хэмжилт хийдэг Trimble фирмийн хэмжилтийн цогц бүтээгдэхүүний нэг юм. Энэхүү Trimble DiNi багаж нь богино хугацаанд өндөр нарийвчлалтай ажил хийхэд зориулсан баталгаат багаж юм. Trimble DiNi багажийг хавтгай болон хотгор газрын нивелир хийх, газрын түвшний болон гадаргын өндрийг тогтоох, хөрсний суултад хяналт хийх болон тулгуур сүлжээний өндрийг үүсгэхэд ашиглана.

  ХЭЭРИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХАРЬЦУУЛАШГҮЙ ЧАНАР

  Trimble DiNi өдөр тутмын ажилд ашигладаг, IP55 зэргийн усны болон тоосны хамгаалалттай, бат бөх хийцтэй төхөөрөмж. Дэлгэцний гэрэл болон тэгш усны гэрэл харанхуй үед ч ажиллах боломжийг олгоно. Батерей нь солихгүйгээр 3 өдөр ажиллах хүчин чадалтай, цэнэглэхдээ Trimble GPS системийн батерей цэнэглэдэгтэй адил цэнэглэх ба батерейны ажиллах хугацаа бусад багажныхтай адил байдаг. Ажлаа хийж дуусаад USB санах ойн тусламжтайгаар компьютер руу хялбархан дамжуулах боломжтой. Төхөөрөмжийг албан тасалгаа руугаа зөөх шаардлагагүй.

  Ашиглахад хялбар, сурахад амархан

  Trimble DiNi тоон нивелир нь хэмжилтийн талбайд эзлэх зай нь багахан—таягнаас 30 см зайд байрлана. Тийм учир багаж таяг хоорондын зайг ганцхан тохиргоогоор хэмжих боломжтой ингэснээр цаг хэмнэнэ. Мөн түүнчлэн, жижиг талбайд хэмжилт хийхэд:

  • Trimble DiNi тоон нивелир нь өндөр хөл дээр суурилуулдаг тул аливаа зүйлсээс намхан байх боломжгүй тул суурилуулах газрын шаардлагыг 20% хүртэл бууруулна.
  • Нүхэн гарц гэх мэт гэрэл багатай орчинд нивелирдлэгийг хийх боломжтой.
  • Гадаргын долгионы хугаралын нөлөө бага үед ч нарийвчлалыг өндөр түвшинд гаргана.

  Trimble DiNi нь том, график дэлгэцтэйгээр онцлогоос гадна Trimble удирдлагын товчлууртай тул хэрэглэхэд хялбар. Trimble фирмийн бусад багажыг ашиглаж чаддаг хүн Trimble DiNi багажийг мөн хялбар ашиглаж сурна.

  Trimble фирмийн баталгаат, өндөр нарийвчлал

  Trimble DiNi тоон нивелир нь Trimble-ийн нэгдсэн багажнуудтай зохицож ажиллах зориулалттай. Trimble DiNi тоон нивелирийн холболтыг бусад дэвшилтэт төхөөрөмжүүдэд суурилан хийсэн тул ямар ч төхөөрөмжтэй хялбархан зохицно. Carl Zeiss – баталгаат Optics-тай тул Trimble DiNi дээд зэргийн нарийвчлалыг, нягтралтай нь хамт танд хүргэх болно.

  Танд болон танай хамт олонд бүтээмжийн өндөр түвшинд, хамгийн сайн үр дүнг хүргэх Trimble DiNi тоон нивелир.

 • Нарийвчлал . . . . . . . . . . . .DIN 18723, стандарт гажилттай үед

  1 kм тутамд (3280.84 ft) давхар нивелирдлэг

  Trimble DiNi 0.3 мм – км тутамд

  Цахилгаан хэмжилт

  Бар кодтой эвхэгддэггүй рек . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 мм (0.001 ft)

  Бар кодтой стандарт рек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 мм (0.004 ft)

  Энгийн хэмжилт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 мм (0.005 ft)

  Зайн хэмжилт . . . …………………………………………….. . . . 20 м (65.62 ft)

  Бар кодтой эвхэгддэггүй рек . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 мм (0.066 ft)

  Бар кодтой стандарт рек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 мм (0.082 ft)

  Энгийн хэмжилт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.2 м (0.656 ft)

  Trimble DiNi 0.7мм – км тутамд

  Цахилгаан хэмжилт

  Бар кодтой эвэхэгддэггүй рек . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7 мм (0.002 ft)

  Бар кодтой стандарт рек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 мм (0.004 ft)

  Энгийн хэмжилт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 мм (0.007 ft)

  Зайн хэмжилт . . . . . . . 20 м (65.62 ft) талбайн хэмжилт

  Бар кодтой эвхэгддэггүй рек . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 мм (0.082 ft)

  Бар кодтой стандарт рек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 мм (0.098 ft)

  Энгийн хэмжилт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.3 м (0.984 ft)

   Хэмжилт

  Цахилгаан хэмжилт . . . . . . . . . . . . . 1.5 м–100 м (4.92 ft–328.08 ft)

  Энгийн хэмжилт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 м-с (4.265 ft)

  Цахилгаан хэмжилт

  Trimble DiNi 0.3 мм – км тутамд

  Цахилгаан хэмжилт

  Нягтралын өндрийн хэмжилт . . . . . 0.01 мм / 0.0001 ft / 0.0001 in

  Нягтралын зайн хэмжилт . . . . . . . . . . . . . . . .1 мм (0.003 ft)

  Хэмжилтийн хугацаа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 с

  Trimble DiNi 0.7 мм-км тутамд

  Цахилгаан хэмжилт

  Нягтралын өндрийн хэмжилт . . . . . . . . 0.1 мм/ 0.001 ft / 0.001 in

  Нягтралын зайн хэмжилт . . . . . . . . . . . . . . .10 мм (0.033 ft)

  Хэмжилтийн хугацаа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 с

  Хэвтээ эргэлт

  Эргэлт нь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 гон ба 360 градус

  Эргэх нэгж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 гон ба 1 градус

  Нарийвчлал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 гон ба 0.1 градус

  Хэмжилтийн програмууд

  Trimble DiNi 0.3 мм-км тутамд

  Стандарт програмууд . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зогсоотой, зогсоолгүй, гадаслах, дундаж нөхцөлтэй талбайд шугаман нивелердлэг болон хяналт, шугаман тэгшитгэн бодолт гэх мэт дан хэмжилт

  Нивелирдлэгийн арга¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF

  aBF, aBFFB, aBFBF, aBBFF, aFBBF

  Trimble DiNi 0.7 мм-км тутамд

  Стандарт програм . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зогсоотой, зогсоолгүй, гадаслах, дундаж нөхцөлтэй талбайд шугаман нивелирдлэг болон хяналт, шугаман тэгшитгэн бодолт гэх мэт дан хэмжилт

  Нивелирдлэгийн арга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BF, BFFB, aBF, aBFFB

  Ажиллах нөхцөл

  Ажиллах температур . . . . . . . . . . . . . –20 °C – +50 °C (–4 °F to 122 °F)

  Ус болон тоосны хамгаалалт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP55

  Телескопын ерөнхий үзүүлэлтүүд

  Алдаа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 мм (0.131 ft)

  100 м үзэгдэх байдал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 м (7.217 ft)

  Цахилгаан хэмжилтийн талбай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.3 м (0.984 ft) Томруулалт

  Trimble DiNi 0.3 мм – км тутамд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 x

  Trimble DiNi 0.7 мм – км тутамд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 x

  Жигдрүүлэгч

  Хазайлтын хүрээ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±15′

  Тохиргооны нарийвчлал

  Trimble DiNi 0.3 мм-км тутамд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.2″

  Trimble DiNi 0.7 мм-км тутамд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.5″

  Нивелерийн эргэлт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .8′/2 мм хазаалттай

  Дэлгэц. . . . . График, 240 x 160 пиксел, хазаалттай монохром

  Гар . .19-товчлуур альпа дугаар болон 4- чиглэлийн нуман товчлуур

  Тэмдэглэгээ

  Дотоод санах ой. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 30 000 дата шугам хүртэлх

  Гадаад санах ой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB Flash диск

  Дата дамжуулах . . . . DiNi болон хооронд PC дата дамжуулах USB

  (2 замт холболт)

  Цаг тохиргоо болон температур заагч

  Trimble DiNi 0.3 мм-км тутамд . . . . . цаг болон температур заана

  Trimble DiNi 0.7 мм-км тутамд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.A.

  Цэнэглэлт

  Батерей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-Ion, 7.4 V / 2.4 Ah

  Ажиллах хугацаа . . . . . . . . . хазайлтгүй ажиллахад 3 өдөр

  Жин (батерейтайгаа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 кг (7.72 lb)