• Онцлох үзүүлэлтүүд
  • Хамгийн сүүлийн үеийн Тримбл технологи HD-GNSS процессор
  • Trimble SurePoint технологийн байршил нарийн тогтоогч
  • Холболт салсан ч RTK горимд ажиллах Trimble xFill технологи
  • Trimble CenterPoint RTX технологи нь бэйс станц эсвэл VRS сүлжээний тусламжгүйгээр хаана ч RTK нарийвчлалтай хэмжилт хийх боломж олгоно.
  • Хиймэл дагуултай дэвшилтэт аргаар холбогдох Trimble 360 технологи
  • Ашиглахад хялбар эргономик загвар

 • Энэхүү Trimble® R10 GNSS систем нь ижил төрлийн багажнууд дотроо геодезийн мэргэжилтнүүдэд илүү их үр дүнтэй ажиллах боломжийг бүрдүүлж өгснөөрөө анхдагч багаж юм. Өндөр хүчин чадалтай Trimble HD-GNSS, Trimble SurePoint™, Trimble CenterPoint™, RTX, Trimble xFill™ технологиудыг нэгтгэсэн шинэ, авсаархан загвар бүхий төхөөрөмж нь хэмжигчдэд цаг агаар, байгаль орчны болон ажлын нөхцөл байдал ямар байхаас үл хамаарсан үнэн бодит мэдээллийг богино хугацаанд найдвартай авах боломжийг бүрдүүлж өгдгөөрөө онцлог юм.

  Trimble HD-GNSболовсруулалт

  Байршил тогтоох цөм технологийн шинэ эрин

  Trimble HD-GNSS боловсруулалтын төхөөрөмж нь уламжлалт GNSS технологийг илүү сайжруулан суурин болон хөдөлгөөнт ажлын горимд гарах алдааг илүү нарийвчлалтай тооцоолдог болон байгаль орчны хэцүү нөхцөлд ч энэхүү чадвараа алдахгүй ажилладгаараа онцлог юм. Давхцлын тоог мэдэгдэхүйц бууруулсан нь хэмжигчдэд баталгаат хэмжилтийг хийх боломжийг бүрдүүлнэ.

  Trimble SurePoinтехнологи

  Хэмжилтийн ажлын горимыг илүү хялбар болгоно.

  Trimble R10 төхөөрөмжид нэгтгэсэн Trimble SurePoint технологи нь электрон тэгш усны тусламжтайгаар хэрэглэгчдэд ажлаа богино хугацаанд өндөр нарийвчлалтай, чанартай гүйцэтгэх боломжоор хангана.

  The Trimble R10 багажинд Trimble контроллерийн дэлгэцэн дээр гардаг электрон тэгш ус байдаг. Энэхүү электрон тэгш ус нь бүх хэмжилтийн мэдээллийг нэг газарт төвлөрүүлж харагдуулдаг ба хэрэглэгчид удирдлагын дэлгэцэнд тэгш усаар таягны хазайлтыг тогтоох боломжийг бүрдүүлдэг.

  Хазайлтыг бүрэн тэгшилнэ

  Trimble SurePoint технологи нь өгөгдлийн дагуух хэмжилт хийх боломжтой болсныг дэлгэцэн дээр тэгш ус ногоон өнгөтэй болсноор илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл энэхүү технологи нь таягийн тэгш болон тэгш бус байдлыг хэрэглэгчийн өмнөөс хянаж байдаг юм. Тухайн багажинд байх ёстой хэмжээнээс илүү хазайлттайгаар цэгийг хэмжсэн тохиолдолд Trimble Access™ прoграм хангамж нь хазайлтыг засах эсвэл цэгийн хэмжилтийг зогсоох гэсэн дохио өгдөг. Trimble SurePoint технологид таягны налуу байдлыг мөн оруулгын хяналтанд ашигладаг. Нэг цэг хэмжсэний дараагаар таягны налуу нь уг системийг дараагийн хэмжилтэнд бэлдэж байдаг.

  Дата цуглуулах

  Trimble R10 хэмжилт үйлдсэн цэг болгонд таягны налууг мэдээлэх чадвартай. Таягны налуу өнцөг болон газар дээрх хоорондын зайн үзүүлэлтүүд багтах ба тэдгээрийг таягны налуун өнцгөөр үзүүлдэг.

  Trimble 36хүлээн авагч

  Таны хөрөнгө оруулалтын баталгаа

  Trimble R10 багажинд суулгасан хүчирхэг Trimble 360 технологи нь GNSS идэвхитэй болон ирээдүйд бий болох хиймэл дагуулын сувгийн аль алиныг нь дэмжиж ажилладаг. Хос Trimble Maxwell™ 6 chip-тэй Trimble R10 440 GNSS сувгийг хүлээн авах болно. Таны Trimble-д хийсэн хөрөнгө оруулалт ирээдүйн бизнесийн тань баталгаа болж өгнө.

  Trimble CenterPoint RTX

  RTK нарийвчлалын өндөр түвшинд хаана ч хэмжилт хийнэ

  Trimble CenterPoint RTX функц нь дэлхийн аль ч өнцөгт RTK хэмжилтийг нарийвчлалын өндөр түвшинд Trimble VRS™ сүлжээ болон тухайн орон нутгийн суурин станц шаардахгүйгээр гүйцэтгэнэ. CenterPoint RTX засварыг гадаргын үндсэн засвар хийх боломжгүй газарт хийдгээрээ онцлог. Инженерийн шугам сүлжээ болон холбооны шугам зэрэг зайнаас хэмжилт хийх ажилд CenterPoint RTX функц нь суурин станцыг тасралтгүй зөөх, сүлжээнд холболт хийх шаардлагагүйгээр ажилладаг.

  Trimble xFill

  Бага сул зогсолт, удаан үргэлжлэх хэмжилт

  Trimble VRS™ сүлжээний болон суурин станцын холболт түр салах тохиолдолд хэмжилтийн ажлыг тасалдуулалгүйгээр үргэлжлүүлэх боломжийг  Trimble xFill технологи нь Trimble GNSS суурин станцууд болон хиймэл дагуулын холболтуудаас тасалдсан сүлжээний урсгалыг RTK ба VRS засварын урсгалд нөхөснөөр олгодог. Нэмэлтээр xFill нь CenterPoint RTX хязгааргүй мэдээлэл өгдөг.

  Гарт эвтэйхэн загвар

  Ажиллуулахад хялбар

  Trimble R10 нь хамгийн жижиг, хөнгөн загвартай хийгдсэн хүлээн авагч тул хэмжигчдэд ажлаа хялбархан амжуулахад тус дөхөм болсон. Хэрэглэхэд хялбар энэхүү загвар нь Trimble компаний танигдсан бүхий онцлогтой бөгөөд таягны оройдоо жингийн тэнцвэрийн төвтэй байгаагаараа давуу болно.

  Мөн Trimble R10 хүлээн авагчийг түүний таягтай хялбархан холбож салгах энгийн салгагчтайгаас гадна тэрхүү хялбар салгагч нь хүлээн авагч таяг хоёрыг чанга бат бөх холбоосоор тогтвортой барьж чаддаг.

  Ухаалаг шийдэл

  Дэвшилтэт технологиудыг нэгэн зэрэг цогцлоосон хүчин чадал өндөртэй Trimble R10 багаж нь өнөөгийн зах зээл дахь GNSS системийн хамгийн ухаалаг шийдэл болно.

  Ухаалаг GNSАнтен

  Trimble R10 системийн GNSS антен болон SBAS дохиоллын системийн тусламжтайгаар ажлаа дээд зэргийн түвшинд найдвартай хийж гүйцэтгэх болно. Trimble Stealth™ Ground Plane олон замт дохион дунд буруу дохио антенд очих эрсдлийг цахилгаан урсгал ашиглан багасгадаг.

  Ухаалаг зай

  Trimble R10 системийн ухаалаг lithium-ion зай нь цэнэгээ удаан хугацаанд барьдаг.

  LED дэлгэцэнд зайны цэнэгийн хэмжээг байнга харуулж байдаг.

  Харилцааны дэвшилтэт чадамжууд

  The Trimble R10 нь тухайн орчноос хамгийн сүүлийн үеийн гар утасны технологийг ашиглан Интернет холболт хийх болон VRS засварлалыг хүлээн авдаг. Үүний дараагаар Trimble Connected Community-д нэвтрэх зөвшөөрлийг илэрхийлсэн мэдэгдлийг явууулдаг. WiFi орчинд Trimble R10 систем нь зөөврийн компьютер, ухаалаг утас ашиглан Trimble контролергүйгээр хялбархан холбогдож болдог.

   

  Trimble компаний итгэмжлэгдсэн техник болон програм хангамж

  Trimble R10 системд Trimble Access, Trimble Business Center

  зэрэг Trimble програм хангамжуудыг багтааж өгснөөр хамгийн сүүлийн үеийн өндөр хурдны ухаалаг шийдлүүдийг та эндээс олох болно.

  Trimble Access хээрийн хэмжилтийн програм хангамж нь ажлын өрөөн дэх бодит хугацааны горим болон хээрийн нөхцөл хооронд хийгдсэн мэдээллийг ажлын баг авах үед хэмжилтийн ажлыг хялбархан бөгөөд хурдан болгох зорилгоор маш нарийвчилсан тооцооллыг хийж өгдөг. Ажлын өрөөнд хэрэглэгч датаг ямар нэгэн гацалт, тасалдалгүй Trimble Business Center office програм хангамжаар боловсруулах болно.

  Trimble R10 GNSS систем, геодезийн мэргэжилтнүүдийн GNSS шинэ эрин.

 • Хэмжилт

  • Trimble HD-GNSS  технологи нь цэгийн хэмжилтийг удаан, хурдан байдлаар байгалийн бүхий л нөхцөлд хийнэ
  • Электрон тэгш ус Trimble SurePoint нь хэмжилтийн өгөгдлийг бүхэлд нь тэмдэглэнэ
  • Trimble CenterPoint RTX хиймэл дагуулаас хэмжилт хийх технологи нь сентиметрийн нарийвчлалыг Дэлхий дахинд хүргэнэ
  • xFill технологи нь радио дохионы тасалдлаас үүдэлтэй сул зогсолт гаргахгүй
  • Дэвшилтэт Trimble Maxwell 6 Custom Survey GNSS 440 сувгийн чиптэй
  • Баталгаат Trimble 360 GNSS хэмжилт
  • Хиймэл дагуулын дохиог дараах байдлаар хүлээн авна:

  –   GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5

  –   GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3

  –   SBAS: L1C/A, L5 (L5-н дохиог дэмждэг SBAS хиймэл дагуул)

  –   Galileo: GIOVE-A ба GIOVE-B, E1, E5a, E5B

  –   BeiDou (COMPASS): B1, B2

  • OmniSTAR HP, XP, G2, VBS байршил тогтоогч
  • QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN
  • Байршил тогтоолтын зэрэг: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, and 20 Hz

   

  Байршлын үзүүлэлт1

  Кодын зөрүүт GNSS байршил тогтоогч

  Хөндлөн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 м + 1 ppm RMS

  Босоо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 м + 1 ppm RMS

  SBAS зөрүүний нарийвчлал2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………энгийн <5 м 3DRM

  Статик GNSS хэмжилт

  Өндөр нарийвчлалын статик

  Хөндлөн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 мм + 0.1 ppm RMS

  Босоо… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 мм + 0.4 ppm RMS

  Статик ба фаст статик

  Хөндлөн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 мм + 0.5 ppm RMS

  Босоо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . 5 мм + 0.5 ppm RMS

   

  Бодит хугацааны кинематик хэмжилт

  Дан суурь шугам <3км

  Хөндлөн. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 мм + 1 ppm RMS

  Босоо.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мм + 1 ppm RMS

  RTK сүлжээ3

  Хөндлөн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 мм + 0.5 ppm RMS

  Босоо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мм + 0.5 ppm RMS

  RTK ажлын горимд эхлэх хугацаа4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 8 секунд

  Trimble CenterPoint RTX

  Хөндлөн………………………………………………………………………………………..4 см

  Босоо…………………………………………………………………………………………….9 см

  Тогтоосон нарийвчлалд давхцах RTX хугацаа……………………………………..

  ………………………………………………………………………….30 минут, түүнээс бага

  Тогтоосон нарийвчлалд RTX QuickStart давхцах хугацаа……………………..

  ……………………………………………………………………………5 минут, түүнээс бага

  Trimble xFill5

  Хөндлөн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RTK6 + 10 мм/минут RMS

  Босоо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RTK6 + 20 мм/минут RMS

  Эд анги

  Физик

  Хэмжээ (ур х өр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9 см x 13.6 см (4.6 инч x 5.4 инч)

  Жин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12 кг (2.49 lb) дотоод батерей, радио, стандарт UHF антенны хамт,

  3.57 кг (7.86 lb) хөдөлгөөнт батерей, таяг, удирдлага, тулгуурын хамт

  Температур7

  Ажиллах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F)

  Хадгалах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –40 °C to +75 °C (–40 °F to +167 °F)

  Чийгшил. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100%,

  Хамгаалалт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP67 тоосны хамгаалалт, 1 м хүртэлх гүнд богино хугацаанд живэхэд хамгаалагадсан (3.28 ft)

  Цохилт болон доргионы хамгаалалт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шалгагдсан ба доорх нөхцлийн  стандартад нийцсэн:

  Цохилт . . . . . . . . . . . . . . . Ажиллагаагүй үед: 2 м өндөр таягнаас бетон гадаргуу дээр унах (6.6 ft). Ажиллаж байгаа үед: 40 хүртэлх G хүчээр, 10 мcек, арзгар гадаргуу

  Доргио. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1

  Цахилгаан

  • 11 – 24В тогтмол гүйдэл 1-р порт дээр гаднаас, илүүдлийн хамгаалалтай (7-pin Lemo)
   • Цэнэглэдэг, салгадаг 7.4 V, 3.7 LED дэлгэцэнд цэнэгийн хэмжээ харагдах Lithium-ion ухаалаг батерей.
   • Цахилгаан зарцуулалт нь дотоод радиотой RTK роверийн хэмжилтэнд 5.1В8.
   • Дотоод батерейтай ажиллах хугацаа9:

  – 450 MHz ба 900 MHz зөвхөн хүлээж авах горимд……………………… 5.5 цаг

  –   450 MHz ба 900 MHz хүлээж авах, дамжуулах горимд (0.5 В) . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 цаг

  –   450 MHz хүлээн авах, дамжуулах горимд (2.0 В). . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 цаг

  – Хэсэгчлэн хүлээж авах горимд………………………… 5.0 цаг

   

  Холболт ба дата хадгалалт

  • Сериал: 3 утаст сериал (7-pin Lemo)
  • USB: дата хуулж авах болон өндөр хурдны холболт хийнэ
  • Радио модем: бүрэн тоноглогдсон, бүрэн битүүмжлэгдсэн 403 MHz – 473 MHz давтамжтай 450 MHz өргөнд хүлээн авна, дамжуулна:

  –     Цацах хүч: 2 В

  –     Хамрах хүрээ: энгийн нөхцөлд 3–5 км / 10 km бүх нөхцөл сайн үед10

  • Cellular: бүрэн тоноглогдсон, 3.5 G модем, HSDPA 7.2 Mbps (татах), GPRS олон сувгийн 12, EDGE олон сувгийн 12, UMTS/HSDPA (WCDMA/FDD)

  850/1900/2100MHz, дөрвөлсөн холболт EGSM 850/900/1800/1900 MHz, GSM CSD, 3GPP LTE

  • Bluetooth: бүрэг тоноглогдсон, бүрэн битүүмжлэгдсэн 2.4 GHz холболтын порт (Bluetooth®)11
  • WiFi: 802.11 b,g, access point and client mode, WPA/WPA2/WEP64/WEP128 нууцлалтай
  • Сериал, USB, Ethernet, болон Bluetooth порттой гадаад холболтын төхөөрөмжүүдэд ажилладаг
  • Дата хадгалалт: 4 GB дотоод санах ой; 3 жилийн боловсруулаагүй датаг хадгална (ойролцоогоор. 1.4 MB /өдөр), 14 хиймэл дагуулаас авсан мэдээллийн дунджаар 15 секунд тутамд тэмдэглэл хийнэ
  • CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 орох, гарах
  • 24 NMEA гарах, GSOF, RT17 ба RT27 гарах

  webui

  • Хялбар тохируулга, ажиллагаа, загвар, мөн дата дамжуулга
  • WiFi, Serial, USB, болон Bluetooth зэрэг холболтуудаар ажиллана

  Trimble фирмийн контроллеруудад ажиллах

  • Trimble TSC3, Trimble Slate, Trimble CU, Trimble Tablet Rugged PC

   

  Баталгаа

  FCC Part 15 (Class B device), 22, 24; R&TTE CE Mark; C-Tick, A-Tick; PTCRB; WFA