• ► Зах зээл дээрх хамгийн хурдан, өндөр нягтралтай сканнераар талбайн бүтээмжийг эрс сайжруулна ► Датаны нарийвчлал, цэвэр, баялаг байдалд санаа зовохгүй боллоо. ► Бодит амьдралд хамгийн сайн нийцсэн ► Сканыг богино хугацаанд өнгөтэй болгох VISION™ технологи ► Бүгдийг бодолцсон, хялбар ► Өгөгдөл нь Trimble багажнуул болон Trimble Realworks программтай хоршино


 • Trimble® TX8 лазер сканнер хялбар байдлаар өндөр хурдаар 3 хэмжээст өгөгдөл цуглуулах шинэ стандартыг тогтоож байна. Хурд, алсын зай, нарийвчлалыг өндөр технологиор нэгтгэсэн Trimble TX8 нь иргэний, барилгын, инженерчлэлийн, үйлдвэрийн хэмжилтийг өндөр чанартай хийнэ. Хэрэв танд бүтээмж, нарийвчлал уян хатан байдал хэрэгтэй бол энэхүү сканнер таны сонголт байх болно.

  3D скан хийх хувьсал гарлаа

  Өөрийн хэмжилтийн хүрээнд өндөр нарийвчлалтай нэг сая цэгийг нэг секундын дотор цуглуулдаг  Тримблийн эзэмшдэг “Lightning” технологи нь 3D сканны технологид хувьсгал хийсэн юм. Учир нь Тримблийн гэрэлтүүлэх технологи гадаргын төрөл, орчны нөлөөнд бага өртдөг бөгөөд зогсоол бүрээс бүрэн дата цуглуулна. Сканы датаг өнгөтэй болгохын тулд HDR камер 2 минутын дотор талбайг бүрэн зураглана. Trimble TX8 оффисын ажлыг ч мөн хөнгөвчилнө. Сканнерийн цэвэрхэн, сарнил багатай дата Trimble RealWorks® дээрх боловсруулалтын цаг, ачааллыг бууруулж улмаар Scan Explorer ашиглан төслийг Internet Explorer дээр бусадтай хуваалцах боломж олгодог. RealWorks цэгэн үүлийн загвараа түгээмэл CAD программууд, Trimble EdgeWise, SketchUp программууд руу чөлөөтэй хөрвүүлдэг.

  Өндөр шаардлагад нийцэх үзүүлэлт

  Trimble TX8 нь тухайн нөхцөл байдлын өгөгдлийг өндөр агуулгатай цуглуулахдаа маш сайн. Хэмжилтийг өндөр хурдаар хэмжиж байгаа ч зай, нарийвчлалаа алдалгүй  өндөр нягтралтай 3D цэгэн үүлийг дезайн болон шинжилгээний мэргэжилтнүүдэд зориулан гаргаж өгдөг.

  Trimble TX8‐ийн харах өнцөг нь 360° x 317° бөгөөд өндөр нягтралтай бүрэн сканыг 3 минутын дотор хийнэ. Trimble TX8 өөрийн нарийвчлалыг 120 м дотор хурдаа бууруулалгүй хадгалж чадна. Мөн скан хийх зайг 340м хүртэл сайжруулалт нэмэлтээр хийж болно.

  Бөх бат, Хялбар, Эрх чөлөө

  Өнгөт мэдрэгч дэлгэц ба нэг коммандаар скан эхлүүлэх үйлдэл нь ажлыг бүтээмжтэй, хялбар болгодог. Бүгдийг бодолцсон интерфэйс нь нягтрал, талбайг хурдан тааруулах боломж олгоно. Зөвхөн өөрт  хэрэгтэй датаг цуглуулж талбайн болон боловсруулалтын цагаа хэмнэ. Та WLAN ашиглан зөөврийн таблет, төхөөрөмжнөөс алсаас сканнераа удирдаж болно. Trimble TX8‐ийн IP54 зэргийн бөх бат дезайн
  ба хамгаалалттай толь нь хүнд орчин, нарны хурц гэрэлтэй үед ч скан хийх боломж олгоно. Нүдэнд аюулгүй 1‐р зэргийн лазертай тул олон нийтийн газар хэмжилт хийж болно.

  Төгс шийдэл

  Trimble TX8 төрөл бүрийн орчин, хэрэглээнд тохирсон. Түгээмэл хэрэглэдэг зарим жишээ:

  ► Иргэний барилга, байгууламж
  ► Геодези
  ► Үйлдвэр, станцын хэмжилт
  ► Уул, уурхай, карьер
  ► Хот суурин газар
  ► Хамгаалалт, нөхөн засварлах
  ► Барилга, байгууламж
  ► Хэв, гажилтын мониторинг
  ► Чанарын шалгалт
  ► Олон нийтийн аюулгүй байдал, мөрдөн

  Trimble TX8‐ийн өндөр нарийвчлалтай нягт 3D дата цуглуулах чадварыг Trimble RealWorks программын дэвшилтэт модел, шинжилгээ, дата менежмент хийх чадвартай хослуулснаар орон зайн мэргэжилтнүүдийн хүсдэг сканнерийн цогц шийдэл болох юм.

 • Ерөнхий

  Сканнерын зарчим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Босоо эргэх толь хэвтээ эргэх суурь дээр
  Зайн зарчим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ультра‐өндөр хурдны нислэгийн хугацаат Trimble Lightning технологи
  Сканнерийн хурд(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 сая цэг/сек
  Дээд зай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 м ихэнхи гадарга дээр 340 м нэмэлтээр
  Зайн шуугиан(5) . . . . . . . . . . . . . Энгийн сканны горимоор ихэнхи гадарга дээр <2 мм
  Өндөр нарийвчлалийн горим(2) дээр <1 мм
  Зайн хэмжээ
  Лазерийн зэрэглэл. . . . . . . . . . . . . 1, IEC EN60825‐1 стандартын дагуу нүдэнд аюулгүй
  Лазерийн долгионы урт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 μm, Үл үзэгдэх
  Лазерийн тусгалын диаметр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10‐30‐100 м зайнуудад 6‐10‐34мм
  Хамгийн ойрын зай. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 м
  Хамгийн хол стандарт зай. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120м (18‐90% ойлттой үед)
  100м (маш бага буюу 5% ойлттой үед)
  Нэмсэн зай(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 м
  Зайн шуугиан (5) . . . . . . . . . . Стандарт горимд 2‐120м зайд 18‐90% ойлттой үед <2мм
  Өндөр нарийвчлал горимд 2‐120м зайд 18‐90% ойлттой үед <1мм 2
  Зайн системийн алдаа 5,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <2 мм

   

  Скан хийх
  Харах өнцөг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360° x 317°
  Өнцгийн нарийвчлал 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 μrad